Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na stronie niszczenie-dokumentacji.pl

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Eko-Sfera 2014 Sp. z o.o. Ostrów 225A 37-700 Przemyśl nr NIP:7952537254. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: biuro@niszczarnia.com
  2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
  3. Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz Eko-Sfera 2014 Sp. z o.o. Ostrów 225A 37-700 Przemyśl nr NIP:7952537254 usługi hostingowe i IT, reklamowe i statystyczne.
  4.  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, nie dłużej niż 2 miesiące. Po tym okresie zostaną usunięte.
  5. Może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych, jak również dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  6.  W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


Pliki Cookie

Strona wykorzystuje pliki cookie głównie do celów statystycznych które mają za cel poznanie preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych danych występuje w formie zbiorczej statystyki i jest anonimowa oraz dotyczy tylko danych nieprywatnych.

Strona posiada zainstalowane skrypty dostawców takich jak Google Ads i Google Analytics. Pod poniższym linkiem, sprawdzić można jak Google wykorzystuje dane użytkowników

Polityki prywatności i Warunków korzystania z usług Google.